Jauniešu līdzdalības galda spēles veidošanas darbnīca Limbažos

Galda spēļu darbnīcas biedrības “Creative Minds for Culture” projekta “Izzini. Iepazīsti. Iesaisties 2.0” ietvaros turpinās! Aicinām jauniešus piedalīties kādā no darbnīcām visā Pierīgā, kur varēs uzzināt par to, kas ir līdzdalība, izteikt savu viedokli par to, kādai būtu jāizskatās jauniešiem draudzīgai galda spēlei par līdzdalību, un arī uzzināt par iespējām iesaistīties dažādās aizraujošās aktivitātēs biedrībā “Creative Minds for Culture”.

Nākamā spēles veidošanas darbnīca notiks 5. maijā, plkst. 16.00, Limbažu jauniešu centrā.

Pieteikšanās: https://ej.uz/L-SPELE

Pavisam kopā notiks 15 līdzdalības spēles veidošanas darbnīcas dažādās Pierīgas vietās. Darbnīcās jaunieši varēs uzzināt par to, kas ir līdzdalība, izteikt savu viedokli par to, kādai būtu jāizskatās jauniešiem draudzīgai galda spēlei par līdzdalību, un arī uzzināt par iespējām iesaistīties dažādās aizraujošās aktivitātēs biedrībā “Creative Minds for Culture”. Darbnīcās jaunieši attīstīs savas kompetences par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem un demokrātiskām vērtībām, un izteiks priekšlikumus pilsoniskās līdzdalības attīstīšanai vietējā līmenī.

Projekts “Izzini.Iepazīsti.Iesaisties.2.0” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģiona jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetences un iesaisti jaunatnes organizācijā “Creative Minds for Culture”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.