Jaunieši un politiķi forumā izvirza Tukuma novada jaunatnes jomas prioritātes

Šā gada 18.janvārī Tukuma Ledus hallē biedrība “Creative minds for culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru organizēja Strukturētā dialoga forumu “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā”, kurā tikās 50 jaunieši, politiķi un darbā ar jauniešiem iesaistītie no Tukuma novada, lai diskutētu par jaunatnes jomas prioritātēm.

    

Foruma dalībnieki diskutēja par mūsdienu jauniešiem aktuālām tēmām: Kā palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus? Kā jauniešiem palīdzēt tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem? Kā palīdzēt jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un medijpratību? Ko darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā? Kāda vide nepieciešama, lai jauniešos veicinātu personisko, kultūras un politisko attīstību?

Foruma atklāšanas runā Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzsvēra, ka “ir svarīgi ieklausīties jauniešu viedokļos un pārrunāt jauniešiem aktuālos jautājumus, diskusijās iesaistot politiķus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, darbā ar jauniešiem iesaistītos un iedzīvotājus. Balstoties uz forumā izteiktajiem priekšlikumiem, tiks meklētas iespējas to ieviešanai un turpmākajam darbam jaunatnes jomā Tukuma novadā”.

Forumā sagatavoto priekšlikumu apkopojums ir publicēts Tukuma jauniešu centra interneta vietnē www.tukumajauniesucentrs.lv un www.facebook.com/Tukumanovadajauniesiem/.

Strukturētā dialoga forums “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā” un tiešsaistes diskusija tiek organizēti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.