Jaunieši rada idejas savām iniciatīvām

Divas dienas, no 2. līdz 3.martam, projekta “Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC” dalībnieki tikās Tukuma novada Multifunkcionālajā Jaunatnes iniciatīvu centrā, lai radītu idejas savām iniciatīvām – vienaudžu izglītības aktivitātēm.

Apvienojušies nelielās grupās, jaunieši vienojās par iniciatīvu tēmām un nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem, izstrādājot 12 neformālās izglītības aktivitātes vienaudžiem par 6 tēmām – medijpratību un sociālo tīklu satura veidošanu, vizuālo materiālu izmantošanu, foto un video kā pašizpausmes veidu, uzstāšanos un prezentēšanu dažādām auditorijām.
Tāpat jaunieši sagatavoja motivējošus plakātus, kurus plānots izmantot dažādās darbnīcās un izplatīt savās skolās, jauniešu pulcēšanās vietās un jauniešiem domātos pasākumos. Vienā no aktivitātēm, dalībnieki ar ģenerēja idejas jauniešu YouTube kanāla nosaukumam un saturam, kuru paši jaunieši atzītu par aizraujošu un interesantu. Plānošanas seminārā piedalījās projektā iesaistītie neformālās izglītības mentori, kas konsultēja jauniešus par tiem jautājumiem, kuriem jāpievērš uzmanība, plānojot aktivitātes dažādās vietās Tukuma novadā.

Projekts “Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC” tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.