Jaunieši izvērtē mācīšanās rezultātus un iniciatīvas

27. un 28.aprīlī, Tukumā norisinājās projekta ” “Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC” jauniešu kompetenču attīstības un iniciatīvu izvērtēšanas pasākums, kurā projekta dalībnieki izvērtēja savas pilnveidotās kompetences un īstenotās iniciatīvas.

Ar neformālās izglītības metožu palīdzību jaunieši vērtēja mācīšanās procesu un sagatavoja individuālās līdzdalības un mācīšanās vīzijas. Projekta dalībniekiem bija iespēja atskatīties uz CMC Jauniešu mediju akadēmijas darbnīcās apgūtajām kompetencēm, savām īstenotajām iniciatīvām Tukuma novadā un sagatavoties projekta noslēguma pasākumam. Pasākumā jaunieši arī attīstīja turpmāko sadarbību, iesaisti dažādu iniciatīvu īstenošanā, līdzdalību organizācijā “Creative minds for culture” un citās jauniešu NVO. Jaunieši diskutēja par līdzdalības iespēju attīstīšanu Tukuma novadā un ārpus tā.

Projekts “Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC” tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.