Jaunieši aicināti izteikt viedokli par Tukuma novada jaunatnes jomas prioritātēm

2018.gada 18.janvārī biedrība “Creative minds for culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru organizēja Strukturētā dialoga forumu “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā”, kurā tikās 50 jaunieši, politiķi un darbā ar jauniešiem iesaistītie no Tukuma novada, lai diskutētu par jaunatnes jomas prioritātēm un izstrādātu priekšlikumus jaunatnes darba attīstībai Tukuma novadā.

Foruma dalībnieki diskutēja par to, kā palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus, kā jauniešiem palīdzēt tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem, kā palīdzēt jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un medijpratību, ko darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā, un kāda vide nepieciešama, lai jauniešos veicinātu personisko, kultūras un politisko attīstību?

Tukuma novada jaunieši, darbā ar jauniešiem iesaistītie, vecāki un ikviens Tukuma novada iedzīvotājs līdz 2018.gada 28.februārim tiek aicināti izteikt savu viedokli par forumā izvirzītajiem ieteikumiem jaunatnes darba attīstībai, kas apkopoti 11 priekšlikumos un pieejami ikvienam internetā: http://ej.uz/Tukumanovadadiskusija. Izteiktie ierosinājumi par Tukuma novada jaunatnes darba attīstību tiks apkopoti un 5.martā izskatīti Tukuma novada pašvaldības deputātu un Tukuma novada Jaunatnes lietu komisijas darba grupā.

Papildus informācija: www.tukumajauniesucentrs.lv un www.facebook.com/Tukumanovadajauniesiem/ .

Tiešsaistes diskusija tiek organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.