Jaunie līderi attīsta sadarbību un izvērtē projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” rezultātus

30.okobrī, pasākumā “Jauno līderu tikšanās 2020” jaunieši no dažādām vietām satikās tiešsaistē, lai izvērtētu projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” rezultātus un diskutētu par jauniešu līdzdalības perspektīvām.

Pasākuma galvenais mērķis bija atskatīties uz programmas “NVO fonds” projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” aktivitātēm, kas tika īstenotas no 2020.gada 20.aprīļa līdz 31.oktobrim, ar mērķi attīstīt Rīgas plānošanas reģiona neaktīvo jauniešu līdzdalības kompetences, motivējot un iesaistot tos sociālās un politiskās līdzdalības aktivitātēs. Pasākumā bija iespēja iepazīties ar jauniešu gūto pieredzi un iepazīstināt ar rezultātiem tos jauniešus, kuri nepiedalījās projekta aktivitātēs.

Projektā tika organizēta sabiedrības informēšanas kampaņa par pilsonisko līdzdalību, tās nozīmi un līdzdalības iespējām dažādos līmeņos. Kampaņas ietvaros tika rīkoti 10 izglītojoši semināri, kuros piedalījās 178 jaunieši, jaunie līderi un darbā ar jauniešiem iesaistītās personas. Dažādos pasākumos klātienē tika izplatīti vairāk nekā 800 informatīvie materiāli. Ar kampaņas materiāliem tiešsaistē bija iepazinušies gandrīz 11 tūkstoši lietotāju. Projekta divās jauniešu līdzdalības darbnīcās piedalījās 38 jaunieši, jaunatnes jomas pārstāvji. Projekta dalībnieki uzsāka īstenot 10 dažādas iniciatīvu idejas, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu, jauniešu informēšanu par viņu iespējām, jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšanu un brīvā laika pavadīšanu, jauniešu viedokļa izteikšanu par viņiem aktuāliem jautājumiem un saturīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu. Jauniešu iniciatīvās kopumā bija iesaistīti aptuveni 460 dalībnieki, dažādu sabiedrības grupu pārstāvji.

Projekta aktivitāšu video kopsavilkums.

“Jauno līderu tikšanās” ir organizācijas “Creative Minds for Culture” aizsākta iniciatīva, kas vienu reizi gadā vienkopus pulcē jauniešus, jaunos līderus, lai dotu iespēju tiem attīstīt savstarpējo pieredzes apmaiņu un sadarbību ar līdzdalību saistītos jautājumos. Tikšanās laikā jaunieši dalījās ar savām idejām un risinājumiem jauniešu līdzdalības veicināšanai un iniciatīvām, kā arī diskutēja par jauniešu līdzdalības perspektīvām nākotnē.

Pasākums tika organizēts projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” ietvaros, kuru īstenoja jauniešu organizācija “Creative Minds for Culture”. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.