Jaunatnes darbiniekiem pilnveidotas zināšanas par mobilo darbu ar jaunatni

16.septembrī, Bauskas novada Jauniešu telpā norisinājās seminārs “Mobilais darbs ar jaunatni”, kurā vienkopus tikās darbā ar jaunatni iesaistītie no Bauskas novada, Baldones novada un Vecumnieku novada.

Semināra dalībnieki iepazinās ar mobilā darba ar jaunatni pamatprincipiem, mobilā darba ar jaunatni kvalitātes standartu, apguva plānošanas un īstenošanas posmus darbam ar jaunatni lauku apvidos. Biedrība “Creative Minds for Culture” pastāstīja par savu pieredzi un dažādiem mobilā darba ar jaunatni prakses piemēriem Lietuvā, Rumānijā, Bulgārijā, Norvēģijā un Itālijā, kas tika īstenoti projekta “Mobile youth work: shaping European practices” ietvaros. Seminārā tika diskutēts par mobilā darba ar jaunatni attīstīšanas iespējām un izaicinājumiem. Tāpat dalībnieki saņēma informāciju par dažādiem materiāliem, kas izmantojami mobilā darba ar jaunatni plānošanai un īstenošanai.

Seminārs tika organizēts ar Erasmus+: Jaunatne darbībā programmas KA2 Stratēģiskās partnerības projekta “Mobile youth work: shaping European practices” (Nr.2018-3-LT02-KA205-006081) finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.