Informatīvie semināri par jauniešu līdzdalības iespējām

2018.gada 9.janvārī, biedrība “Creative minds for culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru  aicina jauniešus uz informatīvajiem semināriem par jauniešu līdzdalības iespējām. Semināru norises laiki: plkst. 9.40-10.20  Tukuma 2.vidusskolā, plkst.11.40-12.20 Tukuma Raiņa ģimnāzijā un plkst.13.50-14.30 Zemgales vidusskolā. Semināru mērķis ir pilnveidot Tukuma novada jauniešu zināšanas par līdzdalības veidiem un iespējām, motivējot jauniešus aktīvākai līdzdalībai Tukuma novadā. 

Semināri tiek organizēti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam no valsts budžeta finansētā projekta “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā” ietvaros. No 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada 31.martam projektu īsteno biedrība “Creative minds for culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Projekta mērķis ir attīstīt Tukuma novada jauniešu zināšanas un izpratni par līdzdalības veidiem un iespējām Tukuma novadā, sekmēt Tukuma novada jauniešu un politikas veidotāju dialogu un izstrādāt rekomendācijas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī un Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem, kā arī, izstrādāt projekta ietvaros sagatavoto rekomendāciju ieviešanas plānu Tukuma novadā.

Projekta ietvaros tiks organizēti 3 informatīvie semināri par līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām, 1 Strukturētā dialoga forums, tiešsaistes konsultācijas par forumā sagatavotajām rekomendācijām un 1 darba grupas seminārs par rekomendāciju ieviešanu vietējā līmenī. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti Tukuma novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, Tukuma novada politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, darbā ar jaunatni iesaistītie un jauniešu organizāciju pārstāvji, kā arī, Tukuma novada sabiedrība kopumā.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm biedrības “Creative minds for culture” mājas lapā –  www.mindsforculture.com.

         

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.