Iespēja pieteikties starptautiskām mācībām “Erasmus+ Project Lab”

Darbā ar jauniešiem iesaistītajiem no 29. septembra līdz 5.oktobrim ir iespēja piedalīties starptautiskās mācībās “Erasmus+ Project Lab”, kurās varēs

  • labāk iepazīt Erasmus+ programmu un tās iespējas;
  • dalīties pieredzē un iepazīt citu pieredzi darbā ar jauniešiem;
  • attīstīt sadarbību un veidot partnerību Erasmus+ projektiem ar organizācijām no Norvēģijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Rumānijas, Slovēnijas;
  • pilnveidot savas kompetences projektu ideju izstrādē, projekta cikla un projekta vadības tēmās un mācību laikā sagatavot Erasmus+ projekta pieteikumu;

Pieteikšanās: shorturl.at/gJP27

Mācības “Erasmus+ Project Lab” īstenotas projekta nr. 2021-1-LV02-KA151-YOU-000010940 ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

#ErasmusPlus #EProLab #CreativeMindsForCulture #Training #nonformaleducation #projekts #sadarbība

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.