“EU, ROPAŽI!’’ jauniešu telpā attīstām jauniešu līdzdalības prasmes

Šā gada 22. jūlijā, “EU, ROPAŽI!” jauniešu telpā norisinājās projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” jauniešu līdzdalības darbnīca, kurā tikās jaunieši no Ropažu novada un tuvākajiem novadiem, lai neformālā veidā uzzinātu vairāk par jauniešu līdzdalību un līdzdalības iespējām. Ar dažādu neformālās izglītības metožu palīdzību darbnīcas dalībnieki attīstīja izpratni par līdzdalības nozīmi un praktiskajām izpausmes formām, diskutēja par jauniešu vajadzībām un iespējamiem risinājumiem jauniešu līdzdalībai.

Jaunieši attīstīja savas idejas līdzdalības iniciatīvām un vienojās par turpmākajiem soļiem iniciatīvu īstenošanā. Līdz oktobrim jaunieši kopā ar darbnīcu neformālās izglītības mentoriem attīstīs savu ideju realizāciju, darbojoties pie iniciatīvām par jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpām, jauniešu informēšanu par iespējām un informācijas izplatīšanu.

Projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” ietvaros darbnīcu organizēja jauniešu organizācija “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Ropažu novada jaunatnes lietu speciālistu un Ropažu novada jauniešiem. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir pilnveidot Rīgas plānošanas reģiona jauniešu zināšanas un izpratni par līdzdalības veidiem un iespējām, motivējot jauniešus aktīvākai līdzdalībai vietējā un nacionālās līmenī.

Seko līdzi informācijai par iespēju iesaistīties projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” aktivitātēs: www.mindsforculture.com; Facebook; Instagram vai raksti mums uz e-pastu: mindsforculture@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.