Erasmus+ jauniešu apmaiņas dalībnieku video: Ko jauniešiem nozīmē cilvēktiesības?

Jauniešu organizācija “Creative Minds for Culture” (turpmāk tekstā – CMC) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Gruzijas, Lietuvas, Ukrainas un Baltkrievijas, no 7. līdz 15.aprīlim, viesu namā “Rūķīši”, Sējas novadā īstenoja Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektu “Use Your Rights To Respect The Others” (no angļu valodas – “Izmanto savas tiesības, lai cienītu citus”), kuras ietvaros jaunieši no dažādām valstīm pilnveidoja zināšanas un izpratni par cilvēktiesību jautājumiem.

Ar neformālās izglītības metožu palīdzību,  34 jauniešiem un jauniešu līderiem no Latvijas, Ukrainas, Lietuvas, Baltkrievijas un Gruzijas tika attīstīta izpratne par iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, lai mazinātu naida runas izpausmes, veicinātu kritiskās domāšanas prasmes un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes izmantošanu. Šīs jauniešu apmaiņas laikā, dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumu – Kas ir demokrātija? Ko tā mums nozīmē?

Ieskaties sagatavotajā video materiālā un uzzini jauniešu domas: video

Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Plašāka informācija par jauniešu apmaiņu “Use Your Rights To Respect The Others” un tās rezultātiem ir pieejama organizācijas CMC mājas lapā www.mindsforculture.com un Facebook lapā: @mindsforculture

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.