Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem

No 8. līdz 9.decembrim, biedrības “Creative Minds For Culture” pārstāve Linda Kalniņa-Roderte apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”, lai uzlabotu biedrības īstenoto darbu ar riska grupas jauniešiem.

Programmas ietvaros tika pilnveidotas kompetences par psiholoģijas teorijām un darbu ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešiem par šādām tēmām: realitātes apzināšanās, kā atpazīt PMP riska jaunieti?, ko darīt, ja esi atpazinis PMP riska jaunieti?, starpinstitucionālā sadarbība un tālākie soļi darbā ar jaunatni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.