Dalība Austrumu Partnerības Jaunatnes forumā

No 9. – 11.februārim piedalījāmies Austrumu Partnerības Jaunatnes forumā, kurš norisinājās Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šajā pasākumā bijām daļa no Latvijas Jaunatnes padomes brīvprātīgo grupas, palīdzot organizēt vienu no nozīmīgākajiem starptautiskajiem jaunatnes politikas pasākumiem, kas šogad norisinājās Latvijā.
Tā bija lieliska pieredze būt klāt vienā no Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem.

Kā Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācijai, mums bija iespēja vadīt politiskās līdzdalības aktivitātes vienā no pasākuma Learning Spaces, iepazīstinot jauniešus no visas pasaules ar Latvijas jaunatnes politikas aktualitātēm. Aicinājām foruma dalībniekus piedalīties interaktīvā ideju apmaiņā par jauniešu nodarbinātības veicināšanu viņu valstīs. Dalībnieku izteiktie ierosinājumi ir pieejami šeit: What should be included in youth policy in your country_suggestions

Foruma laikā tika izstrādātas rekomendācijas jauniešu bezdarba mazināšanai Eiropas Savienības (ES) un Austrumu partnervalstu valdībām un nozīmīgākajiem partneriem. Ieteikumos liels uzsvars likts uz ciešāku starpsektoru sadarbību nodarbinātības politikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī darba tirgū nepieciešamo kompetenču prognozēšanu, karjeras konsultācijām, prasmju un spēju identificēšanu un attīstīšanu ar neformālās izglītības palīdzību. Rekomendāciju pilnā versija pieejama šeit.

Pēc pasākuma guvām daudz jaunu atziņu, neatsveramu pieredzi augsta līmeņa pasākumu organizēšanā, kā arī ieguvām informāciju par jaunatnes politiku Austrumu partnerības valstīs.

Brīvprātīgo komandas video:

Video par APYF pirmo dienu:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.