“Creative minds for culture” uzsāk mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu īstenošanu Sējas pagastā

Biedrība “Creative minds for culture” noslēgusi sadarbības līgumu ar Saulkrastu novada pašvaldības iestādi “Saulkrastu sporta un ģimeņu centru” par mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu īstenošanu Saulkrastu novada Sējas pagastā. Līgums noslēgts uz visu 2023. gadu un aktivitātes norisināsies februāra, marta, aprīļa, maija, septembra, oktobra, novembra un decembra mēnešos.

Ar februāra mēnesi, 4 reizes mēnesī tiks nodrošinātas aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem. Aktivitātes norisināsies gan Lojā, gan Pabažos.

Februāra mēnesī tikšanās ar jauniešiem Lojā 9. februārī un 23. februārī (“Jēņos”), bet Pabažos 16. februārī un 24. februārī (Pabažu Kultūras namā). Aktivitāšu laiks no plkst. 16 līdz 19.

Katru nedēļu tiek plānota viena radošā, izglītojošā un praktiskā vai jauniešu iniciatīvu ideju aktivitāte. Aktivitāšu laikā jauniešiem būs iespēja uzzināt par dažādām iespējām Saulkrastu novadā un Eiropā, iepazīties ar to, kas ir jaunatnes organizācija, kādas iespējas nodrošina ES jaunatnes programmas un Eurodesk jauniešu informācijas tīkls. Jaunieši varēs radoši pavadīt laiku, piedalīties izglītojošās un praktiskās aktivitātēs, kā arī dalīties ar savu viedokli par notiekošo novadā un ierosināt savas idejas aktivitāšu organizēšanai.

Tiekamies Lojā un Pabažos!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.