“Creative Minds for Culture” piedalās starptautiskās apmācībās par komunikāciju

“Creative Minds for Culture” (CMC) pārstāve Linda Kalniņa no 15. līdz 20.maijam piedalījās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” apmācībās „Get Your Message Accross”, kas norisinājās Budapeštā. Dalība apmācībās deva iespēju papildināt zināšanas un prasmes par to, kā jauniešu organizācijā sekmīgi attīstīt komunikācijas un sadarbības veidošanas pasākumus. 

Apmācību mērķis bija attīstīt dalībnieku iemaņas un prasmes efektīvai komunikācijai ar savu mērķa auditoriju un sekmēt starp-sektoru sadarbību. Apmācību programma bija balstīta uz neformālās apmācības metodēm, kas palīdzēja dalībniekiem iepazīties tuvāk un nodrošināja labvēlīgu atmosfēru kompetenču pilnveidei un savstarpējai pieredzes apmaiņai. 

Dalībniekiem bija iespēja doties pieredzes braucienā un uzzināt vairāk par sociālās uzņēmējdarbības labās prakses piemēriem, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas iespējām, kā arī iejusties klauna tēlā un radoši izpausties Budapeštas ielās, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Eiropas Padomes kampaņai „Naidam – Nē!”. Noslēdzošā dienā dalībnieki diskutēja par sadarbības iespējām nākotnē un Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām.

Apmācībās piedalījās 16 dažādu NVO pārstāvji no Latvijas, Beļģijas, Ungārijas, Horvātijas, Francijas, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes. Apmācības organizēja Latvijas, Ungārijas, Vācijas un Itālijas nacionālās aģentūras.

Ja arī Tevi interesē līdzdalība dažādos jauniešu pasākumos – apmācībās, starptautiskās jauniešu pieredzes apmaiņās, darbnīcās, forumos, konferencēs, festivālos u.c., tad pievienojies mums!

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.