„Creative minds for culture” pārstāv Sējas novadu starptautiskā projektā

No 23. līdz 30. augustam Lietuvā norisinājās starptautisks projekts “Baltic cooperation: developing local youth policy together”, kurā Sējas novadu pārstāvēja jauniešu organizācijas „Creative minds for culture” pārstāves Rūta Keviešena un Linda Kalniņa. Apmācībās piedalījās 32 jaunieši un jaunatnes darbinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Projektu īstenoja Politikas pētījumu un analīzes institūts Lietuvā (Politikos tyrimų ir analizės institutas). 

 

Septiņu dienu garumā apmācību laikā dalībnieki apmainījās ar pieredzi jaunatnes politikas īstenošanā dažādās pašvaldībās, analizēja esošo situāciju darbā ar jaunatni, apsprieda jauniešu vajadzības un iespējamās atbalsta shēmas jaunatnes darbam pašvaldībās, sagatavoja priekšlikumus jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī un apguva praktiskās iemaņas darbam ar jauniešiem.

  

Apmācību laikā, balstoties uz esošo situāciju Sējas novadā, izveidojām „Sociālo karti jauniešiem”, kurā atzīmētas jauniešu vajadzībām piemērotas vietas saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Drīzumā tā tiks izveidota arī digitālā formātā, lai jaunieši vairāk iepazītu savu novadu un tā sniegtās iespējas. Pēc kartes izveidošanas, secinājām, ka Sējas novadā jauniešiem ir plašas iespējas nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm, kā arī pieejamas galda spēles interešu centros Pabažos un Lojā, bet ir ierobežotas iespējas izpausties citās jomās. Jauniešu aktivitāti neveicinošs faktors ir arī ierobežotā jauniešu, un ne tikai, mobilitāte jeb pārvietošanās novada robežās.

Dalība projektā sniedza noderīgu pieredzi un zināšanas, kas noderēs jaunatnes politikas attīstīšanai pašvaldībā. Tāpat, ļoti vērtīga ir iegūtā pieredze darbā ar jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas un tiem jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās – NEET jauniešiem.

Projekts deva iespēju Sējas novada jauniešu organizācijai veidot ciešāku sadarbību ar jaunatnes darbā iesaistītajiem no Baltijas valstīm un Polijas. No Latvijas projektā piedalījās Viesītes un Bauskas novada jaunatnes darbinieki, kas sniedza iespēju uzzināt par jaunatnes politikas attīstību minētajās pašvaldībās un salīdzināt ar situāciju Sējas novadā.

Apmācībās liels uzsvars tika likts uz jaunatnes politikas stratēģisko dokumentu nozīmi darbā ar jauniešiem, tāpēc daudz laika dalībnieki veltīja tieši jaunatnes politikas esošās situācijas analīzei. Kā informēja Viesītes pašvaldības pārstāvji, viņu novadā darbs pie jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes ir jau uzsākts un septembrī plānota Jaunatnes iniciatīvu centra atklāšana. Savukārt Bauskas novadā veiksmīgi darbojas Bauskas Bērnu un jauniešu centrs, nodrošinot jauniešiem daudzveidīgas, viņu interesēm atbilstošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas un pilnveides iespējas. 

Mūsuprāt, Sējas novada jauniešiem ir jābūt informētākiem par pašvaldībā notiekošo, tiem aktīvāk jāiesaistās novada sabiedriskajā dzīvē, arī pašai pašvaldībai jābūt vairāk ieinteresētai jauniešu iesaistīšanā un aktivizēšanā. Ņemot vērā, ka novads atrodas netālu no Latvijas galvaspilsētas, jābūt radošiem, lai ieinteresētu jauniešus palikt mūsu novadā.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.