“Creative Minds for Culture” kopā ar starptautiskajiem partneriem izveido rokasgrāmatu mobilajam darbam ar jaunatni

Kopā ar partnerorganizācijām no Lietuvas, Norvēģijas, Bulgārijas, Rumānijas un Itālijas, biedrība “Creative Minds for Culture” izstrādājusi rokasgrāmatu “European Practices on Mobile Youth Work and Practical Guidelines”. Rokasgrāmata ir viens no rezultātiem Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Mobile youth work: shaping European practices”, kurā apkopotas un izmēģinātas dažādas mobilā darba ar jaunatni pieejas, kas būs noderīgas ikvienam jaunatnes darbiniekam, nodrošinot jauniešiem kvalitatīvus pakalpojumus lauku teritorijās.

Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par to, kas ir mobilais darbs ar jaunatni, tā mērķis un pamatprincipi, kvalitātes aspekti, darbam nepieciešamie resursi un metodoloģiskās pieejas, mobilo jaunatnes darbinieku ētika un profesionalitāte, risku novērtēšana, interešu aizstāvība un starp-nozaru sadarbība, mobilā darba ar jaunatni rezultātu novērtēšana, digitālo rīku izmantošana un sarežģītu gadījumu piemēri. Aicinām darbā ar jaunatni iesaistītos iepazīties ar rokasgrāmatu un izmantot to mobilā darba ar jauniešiem pilnveidošanā.

Rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistē šeit un šeit.

Projekts “Mobile youth work: shaping European practices” (Nr.2018-3-LT02-KA205-006081) finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.