Biedrības “Creative minds for culture” pārstāves piedalās starptautiska projekta plānošanas vizītē

meeting picture partner meeting Erasmus Plus organizations

No 8. – 9. jūnijam biedrības “Creative minds for culture” pārstāves Linda Kalniņa – Roderte un Rūta Keviešena piedalījās Erasmus+ starptautiskās stratēģiskās partnerības projekta “Batmen: Debunk Fake Reality For Engagement” otrajā plānošanas vizītē Bratislavā, Slovākijā.

Tikšanās laikā projekta partneri atskatījās uz jau paveikto, pārrunāja turpmāko projekta gaitu, komunikācijas stratēģiju un citus ar projektu saistītus jautājumus.

Tikšanās otrajā dienā organizācijas iepazīstināja ar savu darbību un nākotnes projektiem – šī bija projekta partnerorganizāciju pirmā tikšanās klātienē. Tika pārrunātas arī turpmākās sadarbības iespējas.

Batmen partners meeting organization
partners meeting meeting room organizations

Tikšanās laikā tika prezentēta projekta ietvaros tapusī rokasgrāmata “Bubble debunk boost guide”.

Nākamā tikšanās plānota Latvijā un projekta partnerorganizācijas uzņems mūsu organizācija “Creative minds for culture”.

Projekts tiek īstenots no 2021. gada novembra līdz 2023. gada augustam. Projekta partnerorganizācijas: Bratislava Policy Institute (Slovākija), Associacion Amigos De Europa (Spānija), Association for European Coopeation Development and Communication (Beļģija), Republikon Foundation (Ungārija), Res Publica Foundation (Polija).

Projekts “Batmen: Debunk Fake Reality For Engagement” īstenota projekta nr. 2021-1-SK02-KA220-YOU-000028653 ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.