Par biedrības “Creative Minds for Culture” klātienes pasākumiem

No 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim Latvijā ieviesti stingri ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos, sabiedriskām aktivitātēm, tirdzniecību, pakalpojumiem, mācībām un citām klātienes norisēm ar mērķi samazināt Covid-19 straujo izplatību. Šajā laika periodā biedrība “Creative Minds for Culture” klātienē Latvijas teritorijā neorganizēs nevienu pasākumu, konsultācijas, tikšanās ar jauniešiem un jebkuru citu aktivitāti. Plānotie pasākumi tiek pārcelti, un precīza informācija par to norisi būs pieejama biedrības informācijas izplatīšanas kanālos. Starptautisko pasākumu dalībnieki saņems informāciju individuāli.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju*, no 16. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim biedrības “Creative Minds for Culture” organizētajos klātienes pasākumos un klātienes aktivitātēs dalībniekiem būs jāievēro noteikti nosacījumi:

  • Aktivitātēs klātienē drīkst piedalīties tikai tās personas, kurām ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • Dalība ir iespējama veicot iepriekšēju pierakstu vai reģistrēšanos konkrētajai aktivitātei;
  • Dalībniekiem ir jālieto sejas maskas;
  • Dalībniekiem ir jāievēro vispārējās higiēnas un distancēšanās prasības.

Nosacījumi neattiecas uz tām biedrības aktivitātēm, kas tiek organizētas attālināti. Ar iepriekšēju pierakstu organizācija pēc 15. novembra turpinās nodrošināt individuālās konsultācijas jauniešiem par viņu iespējām, iespēju robežās nodrošinot tikšanās iespējas klātienē.
Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības par iespēju iesaistīties organizācijas aktivitātēs, droši sazinies ar mums un meklēsim risinājumu kopā: mindsforculture@gmail.com, 25900897 vai Facebook, Instagram.

* 2021. gada 11. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kuros ir reglamentēti darba ar jaunatni klātienes īstenošanas nosacījumi laika posmā no 2021. g. 11. oktobra līdz 2022. g. 11. janvārim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.