Bauskas novada jauniešu “Iespēju pakāpiens”

Jauniešu organizācija “Creative minds for culture” sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Jaunatne smaidam” un Vecumnieku Jauniešu domi 23. oktobrī, plkst. 11.30 Vecumnieku tautas namā aicina jauniešus no Bauskas novada piedalīties pasākumā “Iespēju pakāpiens”. Pasākumā jauniešiem būs iespēja uzzināt par savām iespējām piedalīties ES programmu projektos, kur meklēt aktuālo informāciju par projektiem, iedvesmoties no citiem projektu pieredzes stāstiem un attīstīt pašiem savas iniciatīvu idejas nākotnes projektiem ES programmās. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par ES programmu piedāvātajām iespējām vietējā un starptautiskā līmeni, attīstot jauniešu iniciatīvas un motivāciju aktīvākai līdzdalībai.

Pasākuma programma:
11.30 Dalībnieku reģistrācija
12.00 Dalībnieku iepazīšanās un saliedēšanās
13.00 Jauniešu iespējas vietējā un starptautiskā līmenī
Informatīvā sesija un viktorīna par jauniešu iespējām, kuras piedāvā ES programmas. Informācijas meklēšanas un atlases iespējas (Eurodesk, Time To Move, Jaunatnes nedēļa).
14.00 Pusdienas
14.45 Iedvesmas stāsti par jauniešu pieredzi ES programmās
15.15 Ideju virpulis
16.15 Ideju prezentēšana.
17.00 Noslēgums ar kafiju un tēju.

Iepriekšēja pieteikšanās dalībai pasākumā – pa tālr. 26547300, rakstot Vecumnieku jaunatnes lietu speciālistei Kristīnei Pačkajevai.

Pasākums tiks īstenots ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.

* Pasākumā var piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ko uzrāda organizatoriem pie reģistrācijas. Neaizmirstiet uz pasākumu paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, lai būtu iespējams pārbaudīt sertifikātu atbilstību!

Pasākums “Iespēju pakāpiens” tiek organizēts Eurodesk kampaņas “Time To Move” ietvaros, kuru atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Lai informētu jauniešus par plašajām iespējām iesaistīties Eiropas projektos, brīvprātīgajā darbā vai pašiem rakstīt un īstenot projektus, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem “Eurodesk” oktobrī visā Eiropā organizē kampaņu “Time to Move”. Kampaņas laikā arī visā Latvijā notiek dažādi pasākumi, kas palīdz jauniešiem izzināt viņu iespējas līdzdarboties ES aktivitātēs, motivē kļūt par aktīviem pilsoņiem un sniedz atbalstu darbā ar jauniešiem iesaistītajām personām jauniešu informēšanā un motivēšanā. Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbojoties ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas punktiem. Biedrība “Creative Minds for Culture” is Eurodesk reģionālais koordinators Pierīgā.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.