Atvērta pieteikšanās Erasmus+ mācībām “Facilitation of learning in youth mobility projects”

No 3. līdz 11. augustam mācību centrā “Daugirdiškes”, Lietuvā norisināsies Erasmus+ mācību kurss “Facilitation of learning in youth mobility projects”, kura mērķis ir uzlabot mācīšanās procesa kvalitāti jauniešu mobilitātes projektos.

Mācībās tiek aicināti piedalīties jauniešu līderi, jaunatnes darbinieki, neformālās izglītības mācību vadītāji, NVO pārstāvji, izglītības iestāžu darbinieki, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem. Dalība mācībās, ceļa izdevumi un uzturēšanās izdevumi tiek segti no ES programmas Erasmus+. Pieteikšanās iespējama līdz 25.jūlijam, aizpildot anketu tiešsaistē. Pēc pieteikšanās apstiprinātie dalībnieki uz norādīto e-pastu saņems nepieciešamo informāciju.

Piedaloties mācībās dalībniekiem būs iespēja:

  • uzlabot izpratni par neformālās izglītības metodiskajiem principiem, neformālās izglītības metodēm un attīstīt izglītotāju attieksmi.
  • apgūt jaunus rīkus un pieejas, kā piemērot neformālās izglītības metodes dažādās izglītības iestādēs;
  • veicināt labāku izpratni par mācību mobilitātes kvalitāti, koncentrējoties uz mācību procesu;
  • uzzināt, kā būt izglītības grupas procesā un kā izmantot grupas procesus, lai sasniegtu izvirzītos izglītības mērķus;
  • gūt labāku izpratni par jauniešiem (vecuma psiholoģija, vērtības, attieksme);
  • apgūt prasmes un zināšanas, kā plānot izglītības pasākumus starpkultūru vidē;
  • uzlabot refleksijas kompetences (izpratne par refleksijas nozīmi izglītības aktivitātē, prasmes, kā vadīt refleksijas procesu, izstrādāt refleksijas rīkus);
  • attīstīt izpratni par pētniecības rīkiem, kas var būt noderīgi darbā ar jaunatni;
  • izstrādāt novatoriskas un uz līdzdalību balstītas metodes neformālai izglītībai un sekmēt gatavību tās izmantot ikdienas darbā ar jauniešiem.

Mācību kursu īsteno organizācija “Youth Epicenter” no Lietuvas sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Creative Minds for Culture” no Latvijas un partnerorganizācijām no Vācijas, Portugāles, Rumānijas, Itālijas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas un Polijas. Plašāka informācija par mācību kursu ir pieejama šeit.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.