Ar programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu biedrība stiprinās darbības kapacitāti

Jaunatnes organizācija „Creative Minds for Culture” no 2022. gada 1. septembra līdz 2023.gada 30. septembrim Pierīgā un Vidzemē īsteno projektu “CMC: Nākamais līmenis”, ar mērķi stiprināt biedrības “Creative Minds for Culture” kapacitāti, uzlabojot sabiedrības informēšanu un ieviešot mērķu uzraudzības un novērtēšanas procedūras.

Šī projekta ietvaros organizācija CMC risinās nozīmīgu daļu no izvirzītajām organizācijas kapacitātes vajadzībām, kas būtiski ietekmēs biedrības kapacitātes stiprināšanu un ilgtspējīgu darbību.
Lai sasniegtu mērķi projektā tiks veikta CMC Uzraudzības un novērtēšanas procedūru izstrāde un ieviešana, CMC Komunikācijas plāna izstrāde, CMC komunikācijas plāna aktivitāšu īstenošana, īstenota CMC komunikācijas akadēmija un nodrošināta dalība jauniešu interešu aizstāvības tīklos.

Projekta mērķa grupa ir CMC esošie un potenciālie biedri, brīvprātīgie uun pilsoniskā sabiedrība kopumā. Mērķa sasniegšanā atbalstu sniegs partnerorganizācija no Norvēģijas “Participation Agency”.

Projektu “CMC: Nākamais līmenis” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, un tā kopējais finansējums ir 19 970,37 eiro.
Aktuālā informācija par projekta norisi ir pieejama šeit: https://mindsforculture.com/cmcnakamais-limenis/;

Kontaktinformācija saziņai: Rūta Keviešena, projekta komunikācijas aktivitāšu koordinatore, jauniesulidzdaliba@gmail.com; tālr.nr.: +371 29269596; Linda Kalniņa-Roderte, projekta vadītāja, mindsforculture@gmail.com, tālr.nr.: +371 27723995

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.