Aizvadīts Erasmus+ mācību kurss par ielu jaunatnes darbu

Maija beigās Siguldā norisinājās Erasmus+ mācību kurss biedrības “Creative Minds for Culture” īstenotā projekta “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services” ietvaros.

Mācību laikā vairāk nekā 20 dalībniekiem no 3 dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas un Rumānijas – bija iespēja identificēt konceptus, principus un piemērus, kādi pastāv ielu jaunatnes darbā, kā arī, strādājot ar jauniem cilvēkiem no dažādām riska grupām un lauku reģionos; apgūt praktiskus rīkus ielu jaunatnes darba ieviešanai katra dalībnieka vietējā realitātē; uzlabot savas kompetences ielu jaunatnes darba plānošanā un īstenošanā; uzzināt vairāk par iespējām izmantot Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas ielu darba ar jaunatni īstenošanā.

Mācību laikā dalībnieki dalījās savā pieredzē, diskutēja, apguva jaunas zināšanas ar augsti kvalificētu speciālistu / treneru palīdzību, devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Salacgrīvas uzņēmējdarbības un jaunatnes iniciatīvu centru “Bāka”, kā arī Siguldas jauniešu māju, kā arī piedzīvoja daudz dažādu citu, gan teorētisku, gan praktisku aktivitāšu mācību procesa ietvaros.

Projekts “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.