Norisinājušās Erasmus+ apmācības par ielu jaunatnes darbu

Maija beigās Siguldas pusē norisinājās Erasmus+ programmas apmācību kurss “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services”, kuru organizē biedrība “Creative Minds for Culture” projekta “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services” ietvaros.

Mācību laikā 20 dalībnieki no 3 dalībvalstīm (Latvijas, Lietuvas un Rumānijas) iepazina ielu jaunatnes darba jēdzienus, principus un piemērus darbā ar riska grupas jauniešiem, jauniešiem lauku teritorijās. Mācības sniedza dalībniekiem praktiskus rīkus ielu jaunatnes darba īstenošanai vietējā realitātē un pilnveidoja viņu zināšanas un izpratni par ielu jaunatnes darba plānošanas un īstenošanas soļiem. Dalībnieku vidū bija jaunatnes darbinieki, sociālie pedagogi, nevaldības organizāciju darbinieki, ielu jaunatnes darbinieki, kopienu līderi un citi, kuri veic darbu ar riska grupu jauniešiem, kas nodrošināja daudzveidīgu dalībnieku pieredzes apmaiņu darbā ar riska grupas jauniešiem un jauniešiem lauku teritorijās. Mācību noslēgumā dalībnieki apzināja iespējas, ko nodrošina Erasmus+ programma ielu jaunatnes darba īstenošanai lauku teritorijās.

Mācību laikā dalībnieki dalījās savā pieredzē, diskutēja un apguva jaunas zināšanas ar neformālās izglītības mācību vadītāju atbalstu. Programmā bija iekļauta arī pieredzes apmaiņas vizītē uz Salacgrīvas uzņēmējdarbības un jaunatnes iniciatīvu centru “Bāka” un Siguldas jauniešu māju, iepazīstot dažādas teritorijas un vietas, kur tiek īstenotas darba ar jauniešiem prakses.

Projekts “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.