Projektā “CMC darbības stiprināšana” jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” attīstīs darbību un veicinās jauniešu līdzdalību.

Jauniešu organizācija “Creative minds for culture”, ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam atbalstu no šā gada augusta līdz 2020.gada 1.jūnijam īsteno projektu “CMC darbības stiprināšana”, kura  mērķis ir ir attīstīt jaunatnes organizācijas “Creative Minds for Culture” darbību, veicinot jauniešu līdzdalību.

Projekta mērķa grupa ir jaunatnes organizācijas biedri, brīvprātīgie un dalībnieki, jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā – jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunie pieaugušie. Projekta ietvaros tiks izstrādāta biedrības komunikācijas stratēģija, organizētas apmācības par komunikāciju un īstenotas jauniešu iniciatīvas. Projektā tiks izstrādāti informatīvie materiāli par biedrību un jauniešu līdzdalības iespējām Latvijā un Eiropas Savienībā. Projekta noslēguma pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar izstrādātajiem materiāliem.

Projekta ietvaros biedrība stiprinās savu kapacitāti, veicinās jau aktīvo jauniešu līdzdalību un piesaistīs jaunus biedrus un brīvprātīgos, attīstot jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās dažādos novados Latvijā.

Aktuālā informācija par projekta aktivitātēm un iespēju piedalīties būs pieejama biedrības mājas lapā www.mindsforculture.com, Facebook lapā @CreativeMindsForCulture un izsūtīta projekta mērķa grupai individuāli.

Projekts “CMC darbības stiprināšana” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Comments are closed.