Piesakies jauniešu apmaiņas projektam “Engagement Culture”

Laika posmā no 2023. gada 6. jūnija līdz 2023. gada 14. jūnijam Hamar pilsētā, Norvēģijā norisināsies biedrības “Creative Minds for Culture” organizēts Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekts jauniešiem “Engagement Culture”.

Jauniešu apmaiņas projekta laikā jauniešiem būs iespēja labāk iepazīties ar Eiropas jaunatnes mērķiem un padziļināti izzināt tos mērķus, kas saistīti ar aktīvu līdzdalību sabiedrības norisēs, brīvprātīgo darbu un starpkultūru komunikāciju. 

Lai uzzinātu vairāk par jauniešu apmaiņas projektu, ieskaties šeit: https://ej.uz/engagementculture-infopack

Lai pieteiktu savu dalību jauniešu apmaiņas braucienā līdz 2023. gada 16. aprīlim, aizpildi šo anketu: https://ej.uz/e-culture

Jauniešu apmaiņas projekts “Engagement Culture” īstenots projekta nr. 2022-1-LV02-KA151-YOU-000066698 ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

#ErasmusPlus #CreativeMindsForCulture #YouthExchange #nonformaleducation #projekts #brīvprātīgaisdarbs #EUYouthGoals

Comments are closed.