Noslēdzies projekts “CMC darbības stiprināšana”

No 2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada 1.jūnijam jauniešu organizācija “Creative Minds for Culture” īstenoja projektu “CMC darbības stiprināšana”, kura  mērķis bija attīstīt jaunatnes organizācijas “Creative Minds for Culture” darbību, veicinot jauniešu līdzdalību.

Ieguvēji no projekta bija jaunatnes organizācijas biedri, brīvprātīgie un dalībnieki, jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā – jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunie pieaugušie no Rīgas plānošanas reģiona. Projekta ietvaros tika izstrādāta biedrības komunikācijas stratēģija, organizētas 2 dienu apmācības par komunikāciju un īstenotas 10 jauniešu iniciatīvas. Projektā tika izstrādāti 10 informatīvie materiāli par biedrību un jauniešu līdzdalības iespējām Latvijā un Eiropas Savienībā. Projekta noslēguma pasākumā tika prezentēti projekta rezultāti un veikta kopīga rezultātu izvērtēšana.

Projekta aktivitātēs klātienē un tiešsaistē tika iesaistīti gandrīz 350 jaunieši un jaunie pieaugušie. Projekta ietvaros jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” stiprināja savu kapacitāti, veicināja jau aktīvo jauniešu līdzdalību un piesaistīja jaunus biedrus un brīvprātīgos, veicinot jauniešu interesi par līdzdalību jaunatnes organizācijās kopumā.

Projekts “CMC darbības stiprināšana” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.