Norisinājušās apmācības “Youth Work: Outdoor and Online”

outdoor youth work training course sitting youngsters groupwork

Laika posmā no 2022. gada 24. oktobra līdz 2022. gada 30. oktobrim Siguldas novadā norisinājās biedrības “Creative Minds for Culture” organizēts Erasmus+ mācību kurss darbā ar jaunatni iesaistītajiem “Youth Work: Outdoor and Online”.

Mācību kurss veidots ar mērķi, lai dotu iespēju 30 jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem un jauniešu līderiem, uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni.

outdoor youth work training course introduction circle
outdoor youth work training course kolb cycle

Mācību kursa laikā darbā ar jaunatni iesaistītajiem bija iespēja izzināt dažādas āra un digitālās metodes darbā ar jauniešiem, ko iespējams pielietot gan ikdienā, gan arī nestandarta situācijās, kad, piemēram, līdzīgi kā pēdējos gados, darbs ar jaunatni iekštelpās un klātienē tiek ierobežots.

outdoor youth work training course friends group
outdoor youth work training course group youngsters smiling
outdoor youth work training course game hiking
outdoor youth work training course game woods hiking

Apmācību laikā dalībnieki uzzināja par dažādām neformālās izglītības metodēm, neformālās izglītības veidiem, grupas veidošanas un dinamikas principiem, iepazinās ar dažādiem digitālajiem rīkiem, kurus izmantot kopā ar jauniešiem.

Mācību noslēgumā, apmācību dalībniekiem bija iespēja pašiem organizēt aktivitātes, kas domātas jauniešiem. Norisinājās radošas aktivitāšu plānošanas un radīšanas darbnīcas, kuru laikā tapa interesantas aktivitātes, kuras turpmāk varēs izmantot darbā ar jauniešiem. Tās tika prezentētas arī pārējiem dalībniekiem.

outdoor youth work training course groupwork discussion
outdoor youth work training course groupwork youngsters
outdoor youth work training course game outside activity
outdoor youth work training course groupwork

Mācības “Youthwork: Outdoor and Online” īstenotas projekta nr. 2021-1-LV02-KA151-YOU-000010940 ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Comments are closed.