CMC biedri un brīvprātīgie pilnveido organizācijas komunikācijas procesus

25.martā, Murjāņos norisinājās projekta “CMC: Nākamais līmenis” mācību pasākums “CMC Komunikācijas akadēmija”, kura mērķis bija attīstīt desmit biedrības “Creative Minds for Culture” (CMC) biedru un brīvprātīgo kompetences biedrības efektīvākai komunikācijai ar mērķa grupām un sabiedrību kopumā.

Mācību laikā dalībnieki pilnveidoja savas kompetences organizācijas komunikācijas jautājumos, sniedza ierosinājumus CMC Komunikācijas plānam un līdzdarbojās komunikācijas aktivitāšu plānošanā. Izmantojot pilnveidotās kompetences, biedrības biedri un brīvprātīgie spēs labāk attīstīt jēgpilnāku komunikāciju ar sabiedrību par biedrības darbību, stiprinot biedrības kapacitāti kopumā. Video ieskats mācībās “CMC: Komunikācijas akadēmija”.

Aktivitāte īstenota projektā “CMC: Nākamais līmenis”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Comments are closed.