Ar programmas „NVO fonds” atbalstu “Creative Minds for Culture” turpinās attīstīt neaktīvo jauniešu līdzdalību

14.aprīlī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” 50 mikro projektus, kuru skaitā iekļauts arī Creative Minds for Culture projekts “Jauniešu līdzdalības akadēmija”.

No 2020.gada 20.aprīļa līdz 31.oktobrim ar programmas “NVO fonds” atbalstu Creative Minds for Culture tiks dota iespēja attīstīt Rīgas plānošanas reģiona neaktīvo jauniešu līdzdalības kompetences, motivējot un iesaistot tos sociālās un politiskās līdzdalības aktivitātēs. Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši, tajā skaitā jaunieši no lauku teritorijām un dažādām riska grupām.

Projektā tiks organizēta sabiedrības informēšanas kampaņa, kura sekmēs sabiedrības informētību par pilsonisko līdzdalību, tās nozīmi un līdzdalības iespējām dažādos līmeņos. Kampaņas ietvaros tiks rīkoti 10 izglītojoši semināri. Projekta aktivitātes ietvers 2 jauniešu līdzdalības darbnīcas, pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu plānošanu un īstenošanu, un jauniešu līderu tikšanos projekta noslēgumā.

Informācija par jauniešu iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs tiks publicēta www.mindsforculture.com, Facebook lapā CreativeMindsForCulture, Instagram kontā un izplatīta sadarbības partneriem, darbā ar jauniešiem iesaistītajiem.

Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild organizācija “Creative Minds for Culture”.

Comments are closed.