Tiešsaistes tikšanās ar IZM jaunatnes jomas pārstāvi

23.aprīlī Latvijas Jaunatnes padome organizēja tiešsaistes tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieci jaunatnes jomā Lauru Anteinu.

Uz sarunu par IZM aktualitātēm jaunatnes jomā un jaunatnes politikas plānošanu turpmākajiem gadiem tika aicinātas nevalstiskās jaunatnes organizācijas un jaunatnes jomas pārstāvji. Creative Minds for Culture piedalījās sarunā un nosūtīja jautājumus par plānoto attiecībā uz darbu ar jauniešiem lauku teritorijās, darba ar jauniešiem plānošanu pašvaldībās un atbalstu jaunatnes organizācijām. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi gan par iesāktajiem darbiem, gan nākotnes plāniem, kā, piemēram – neformālās izglītības atzīšana, jaunatnes darbinieka un jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts, Eiropas Jaunatnes dialoga prioritātes, jaunatnes politikas izvērtēšana un plānošana (“Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”).

L.Anteina norādīja uz vairākām prioritātēm, kas izvirzītas turpmākajam periodam – 1) jaunatnes politikas nozīmes pacelšana, sekmējot jaunatnes politikas jautājumu iekļaušanu valsts politikas dienaskārtībā un citos politikas plānošanas dokumentos; 2) Jaunatnes konsultatīvās padomes darbības stiprināšana un starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana; 3) Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta “Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” izstrāde; 4) Uzlabot jaunatnes jomā iesaistītā personāla prestižu un atpazīstamību, sekmējot amata statusu un atbilstošu atalgojumu; 5) Tiešās komandas (IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta) stiprināšana, mazinot darbinieku mainību un nodrošinot ilgtspēju. Sarunas video ir pieejams šeit.

Comments are closed.