Starptautiskās partnerības projekts “Batmen: Debunk Fake Reality From Engagement”

Batmen Erasmus+ project

Biedrība “Creative minds for culture” kopā ar organizācijām no Slovākijas, Spānijas, Beļģijas, Ungārijas un Polijas īsteno Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “Batmen: Debunk Fake Reality For Engagement”.

Galvenais projekta mērķis ir izvēlēts, balstoties uz iepriekš veiktiem pētījumiem, par to, kā arvien vairāk interneta vidē notiek centieni šķelt sabiedrību, par to kā lauzt uzskatus, kas pastāv dažādos sociālajos burbuļos. Projekta mērķis ir vērst uzmanību uz to, cik ļoti dezinformācija un viltus ziņas ir iekļuvušas mūsu ikdienā un interneta vidē un kā labāk jauniešiem orientēties informācijas gūzmā un atšķirt patiesību no neīstā.

Pamatojoties uz pētījumiem un aktuālajiem datiem, tiks izveidots īpašs apmācību komplekss jauniešu līderiem, kopienu līderiem un influenceriem, lai palīdzētu tiem lokālā vai nacionālā līmenī cīnīties ar viltus ziņām, maldinošu informāciju. Šie jaunie cilvēki varēs būt kā patiesas informācijas nesēji mūsu šī brīža “viltus pasaulē”.

Projekta gaitā tiks izstrādāta interaktīva WEB aplikācija, kas palīdzēs jauniešiem pārbaudīt viņu sociālā burbuļa uzticamību.

Batmen Bubble Debunk Boost Guide front page

Projekta ietvaros tiks izstrādātaBubble Debunk Boost” rokasgrāmata, kurā tiks apskatīti draudi sociālajā un online vidē ar kuriem jāsaskaras jauniem cilvēkiem. Tiks veikts pētījums, kura laikā tiks aptaujāti jauniešu līderi dažādās jomās, lai gūtu ieskatu kā viņi veido savu saturu.

Projekts tiek īstenots no 2021. gada novembra līdz 2023. gada augustam. Projekta partnerorganizācijas: Bratislava Policy Institute (Slovākija), Associacion Amigos De Europa (Spānija), Association for European Coopeation Development and Communication (Beļģija), Republikon Foundation (Ungārija), Res Publica Foundation (Polija).

Projekts “Batmen: Debunk Fake Reality For Engagement” īstenota projekta nr. 2021-1-SK02-KA220-YOU-000028653 ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.