Sagatavots “restART for ART” kultūras kartēšanas materiāls

Starptautiskā projekta “restART for ART” ietvaros 2021. gadā veiktā aptauja atklāj radošās nozares izaicinājumus un Covid-19 pandēmijas ietekmi uz radošās jomas māksliniekiem Latvijā, Rumānijā, Turcijā un Spānijā. 81% no visiem respondentiem norāda, ka Covid-19 izraisītā pandēmija ir ietekmējusi viņu profesionālo darbību. Pandēmijas ietekmi atzīst 95% no respondentiem Latvijā, 88% no respondentiem Spānijā, 86% no respondentiem Turcijā un 53% respondentu Rumānijā.

Aptaujas rezultāti ir iekļauti kultūras kartēšanas ziņojumā, kas satur aprakstu par Latvijas, Turcijas, Rumānijas un Spānijas dažādiem kultūras mantojuma elementiem un radošās jomas pārstāvjiem pieejamo atbalstu pandēmijas laikā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “restART for ART” aptaujā kopumā piedalījās 227 respondenti no Latvijas, Rumānijas, Turcijas un Spānijas, un tās mērķis bija apkopot informāciju no māksliniekiem vecumā virs 25 gadiem par Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekmi uz viņu profesionālo darbību. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar kultūras kartēšanas ziņojuma materiālu tiešsaistē latviešu un angļu valodās:

Papildus informācija par projektu “restART for ART”, tā rezultātiem un iespēju piedalīties projekta aktivitātēs ir pieejama biedrības “Creative Minds for Culture” mājas lapā www.mindsforculture.com vai rakstot uz e-pastu: mindsforculture@gmail.com

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

#restARTforART, #ErasmusPlus, #musicalheritage, #creativeindependentartists

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.