Jaunatnes darbiniekiem pilnveidotas kompetences par izdegšanas sindromu

No 6. līdz 8.oktobrim, Eurodesk reģionālais koordinators Pierīgā “Creative Minds For Culture” sadarbībā ar Ķekavas novada Jaunu ideju centru organizēja Eurodesk reģionālās mācības “Degt un neizdegt”, kurās darbā ar jaunatni iesaistītie pilnveidoja savas kompetences par izdegšanas sindromu.

Mācībās piedalījās darbā ar jauniešiem iesaistītā personas – jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, nevalstisko organizāciju darbinieki un pašvaldību institūcijās strādājošie. Mācībās jaunatnes darbā iesaistītie attīstīja izpratni par izdegšanas sindromu, spēju atpazīt un reaģēt uz tā pirmajām pazīmēm, gan darbā ar jaunatni, gan savā darba vidē, sniegt praktiskos rīkus un metodes, ko integrēt daba vidē, lai mazinātu izdegšanas iespējamību.

Dalībnieku komentāri, atziņas un secinājumi pēc mācībām:

“Patika optimisms, kas visu dienu garumā valdīja mācību laikā.”

“Pirmkārt jau bija liels prieks pēc ilga laika piedalīties klātienes mācībās un satikt jomas kolēģus no citām Latvijas vietām. Pieredzes apmaiņa, kas norisinās šādās mācībās ir ļoti nozīmīga ikdienas darbam pat diezgan neatkarīgi no mācību tēmas. Arī mācību tēma ļoti aktuāla un prieks, ka bija iespēja izrauties no ikdienas un padziļinātāk padomāt par to.”

“Jebkas, kas liek justies labi, var būt metode, lai pārvarētu izdegšanu. Izdegšanai nav robežu un tas nav slikti. Jāmācās teikt “nē”. #komunikācija #prioritātes #labsajūta #elpojam #svinamdzīvi”

“Atrast līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi – atrodot jaunu vai nesen uzsāktu interesi. Nebaidīties no stresa situācijām, paralēli pielietot kādu no aizsargmehānismiem- relaksācija, dusmu lapiņu plēšana utt. Stresu novirzīt pozitīvā gultnē.”

“Garīgā veselība ir ļoti svarīga gan darbā gan personīgajā dzīvē. Laicīga un jēgpilna komunikācija darbā. Praktiski paņēmieni sev gan citiem.”

“Jebkura situācija un vai problēma ir risināma. Atziņas, ko es varu pats darīt, lai mainītu situāciju.”

Mācības “Degt un neizdegt” tika organizētas Eurodesk kampaņas “Time To Move” ietvaros ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

Lai informētu jauniešus par plašajām iespējām iesaistīties Eiropas projektos, brīvprātīgajā darbā vai pašiem rakstīt un īstenot projektus, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem “Eurodesk” oktobrī visā Eiropā organizē kampaņu “Time to Move”. “Time to Move” laikā arī visā Latvijā notika pasākumi, kas palīdz jauniešiem izzināt viņu iespējas līdzdarboties dažādās ES aktivitātēs, motivē kļūt par aktīviem pilsoņiem un sniedz atbalstu darbā ar jauniešiem iesaistītajām personām jauniešu informēšanā un motivēšanā. Latvijā kampaņu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, sadarbojoties ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas punktiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.