Izstrādāts materiāls “Introductory guide to outreach youth work practices in rural areas”

ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jaunatnes organizācija “Creative Minds For Culture” īstenoja stratēģiskās partnerības projektu “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work”, kura laikā tika izstrādāts metodoloģiskais materiāls “Introductory guide to outreach youth work practices in rural areas”. Materiāls ir paredzēts izmantošanai darbā ar jauniešiem, īstenojot ielu jaunatnes darbu, darbu ar jauniešiem attālos reģionos.

Materiāla izstrādē bija iesaistīti CMC un projekta partneorganizāciju – “Center for Sustainable Community Development Association” (CSCD) no Rumānijas un “Elektrenu kulturos centras” no Lietuvas – jaunatnes jomas eksperti, neformālās izglītības mācību vadītāji, pētnieki un projekta aktivitāšu dalībnieki – darbā ar jaunatni iesaistītie no Latvijas, Lietuvas un Rumānijas.

Materiālā ir iekļauti izglītojoši un praktiski aspekti par ielu jaunatnes darba jēdzieniem un pamatprincipiem, darba procesu ar jauniešiem ārpus jauniešu centriem, jaunatnes darbinieku lomu un nosacījumiem, kuri jāņem vērā veicot ielu jaunatnes darbu, kā arī, sagatavošanās darbam ar riska grupas jauniešiem, izvērtēšana, sadarbība ar citiem, attiecību veidošana ar citām sabiedrības grupām, komunikācija ar jauniešiem, risku identificēšana un novērtēšana, drošības un veselības jautājumi veicot darbu ar jaunatni ielās, ielu jaunatnes darba izvērtēšana, darbs ar jauniešiem lauku teritorijās un citi tematiskie aspekti. Materiāls angļu valodā ir pieejams šeit: Introductory guide to outreach youth work practices in rural areas.

Projekts “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work” īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.