Biedrība “Creative Minds for Culture” pievienojas Latvijas Jaunatnes padomes organizāciju tīklam

4. martā tiešsaistē norisinājās Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) 2023. gada pavasara kongress, kura laikā biedrība “Creative Minds for Culture” (CMC) tika apstiprināta par LJP asociēto biedru.

Dalība Latvijas Jaunatnes padomes tīklā biedrībai sniegs iespēju izmantot LJP kā platformu jauniešu interešu aizstāvībai, izmantot LJP kā resursu un ietekmēt lietas valsts un Eiropas līmenī, pārstāvēt savu organizāciju dažādās darba grupās, forumos, pasākumos, izmantot LJP komunikāciju kanālus informācijas apmaiņai, sabiedrības informēšanai par biedrības darbību un attīstīt sadarbību ar citām nevaldības organizācijām.

Dalību atbalsta projekts “CMC: Nākamais līmenis”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.