Apstiprināts Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekts “Use Your Rights To Respect The Others”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu vērtēšanas komisija apstiprinājusi Sējas novada jauniešu un Creative minds for Culture Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu “Use Your Rights To Respect The Others”, kura mērķis ir veicināt jauniešu, īpaši sociāli atstumtu jauniešu, savstarpējo iecietību un cieņu, lai mazinātu naida runas izpausmes, izmantojot kritisko domāšanu un sociālo mediju lietotprasmi.

Projekta ideja jauniešiem no Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Gruzijas un Ukrainas attīstījās divu gadu laikā, tāpēc gandarījums par pozitīvo projekta pieteikuma vērtējumu ir ļoti liels! Jauniešu apmaiņa norisināsies 2018.gada 7.-15.aprīlī, Sējas novadā. 2017.gada 10.-11.novembrī ir plānota projekta partneru sagatavošanās vizīte. Seko informācijai par iespējām iesaistīties: www.mindsforculture.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.