Apmācībās pilnveidotas zināšanas un prasmes par mobilo darbu ar jauniešiem lauku teritorijās

No 6. līdz 11. oktobrim, jaunatnes darbinieki no Latvijas piedalījās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta apmācībās “Basic on Mobile youth work”, Lietuvā. Apmācību ietvaros jaunatnes darbinieki no Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas un Norvēģijas iepazinās ar mobilā darba ar jauniešiem jēdzienu, principiem un prakses piemēriem. Dalībnieki apzināja metodes, kas palīdz analīzēt mobilā darba ar jauniešiem nepieciešamību savā darbības teritorijā, kā arī – kartēt un izpētīt potenciālos sadarbības partnerus mobilā darba ar jauniešiem attīstīšanai savā novadā. Apgūtās prasmes dalībniekiem palīdzēs kvalitatīvāk veikt darbu ar jauniešiem, popularizēt jaunatnes darbu, nodrošināt nepieciešamo atbalstu mobilā darba ar jauniešiem attīstībai savās pašvaldībās.

Nora Gavare, organizācijas “Creative minds for culture” pārstāve

“Šīs apmācības deva man iespēju strādāt un attīstīt pamatkompetences, kas nepieciešamas mobilajam jaunatnes darbam. Es un citi uzzinājām vairāk par kontaktu un partnerattiecību veidošanu ar vietējām kopienām. Kā reklamēt mobilos jaunatnes darba pakalpojumus un nodrošināt atbalstu vietējā sabiedrībā. Tāpat mums bija iespēja starptautiskās komandās apzināt Lietuvas Elektrenu apgabala centru jauniešu iespējas tur un vēlāk īstenot mūsu aktivitātes viņiem. Mēs uzzinājām vairāk par dažādiem kontekstiem un realitātēm jaunatnes darbā no Itālijas, Rumānijas, Norvēģijas un Lietuvas. Man pati svarīgākā diskusija bija par to, kā reaģēt un rīkoties kritiskās situācijas ar jauniešiem. Īpaši tas, kā plānot un prognozēt problemātiskās situācijas, lai mēs varētu savlaicīgi tās risināt.”

Apmācībās dalībnieki no katras valsts sagatavoja īsu video, kurā improvizēti popularizētas Erasmus+ programmas iespējas: video fails.

Apmācības tika īstenotas Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Mobile youth work: shaping European practices” (Nr.2018-3-LT02-KA205-006081) ietvaros. Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.